Dyr på Marrick Safari

På Marrick Safari har vi mange forskellige dyr, dog ingen kattedyr, men man kan godt få gang i adrenalinen hvis man kommer til at stå face to face med en 1.200 kg bøffel, som bestemt ikke er ufarlig. Men ellers er det fantastisk at opleve alle arter i deres rette element.

Kudu

Udbredelse: Syd og østafrika
Kropslængde: 180-220 cm
Skulderhøjde: 100-150 cm
Vægt: 170-270 kg
Føde: Blade, urter, nedfaldsfrugt, blomster, rødder, rodknolde og nyt græs.
Levetid: Op til 15 år

Social adfærd: Hunner og unger holder sammen i flokke på 6-20 dyr. Hanner lever alene og er kun sammen med hunner for at parre sig.

Status: Kudu er et yndet jagttrofæ. Kudu anses ikke for at være en truet dyreart.

Worthog

Dansk navn: Vortesvin
Udbredelse: De åbne afrikanske savanner syd for Sahara.
Kropslængde: 120-150 cm
Skulderhøjde: 60-90 cm
Vægt: 60-150 kg
Føde: Græs, urter, rodknolde, løg, svampe og insekter.
Levetid: 12-18 år

Social adfærd: Familiegrupper, består af hunner og unger.

Status: Warthogen anses ikke for at være en truet dyreart.

Oryx

Udbredelse: De åbne afrikanske savanner og kalahari.
Kropslængde: 220-250 cm
Skulderhøjde: 140-150 cm
Vægt: 200-250 kg
Føde: Græs og blade
Levetid: Op til 20 år

Social adfærd: Holder sammen i familiegrupper som består af 10-40 dyr.

Status: Oryxen anses ikke for at være en truet dyreart.

Waterbuck

Kropslængde: 180-220 cm
Skulderhøjde: 100-130 cm
Vægt: 150-250 kg
Føde: Græs, strå og blade.
Levetid: Op til 15-18 år

Social adfærd: Familiegrupper, der består af hunner og unger. Der kan være op til 30 dyr. Hannerne søger sammen i ungkarlegrupper.

Impala

Udbredelse: De åbne afrikanske savanner syd for Sahara.
Kropslængde: 180-220 cm
Skulderhøjde: 100-130 cm
Vægt: 60-75 kg
Føde: Græs og planteskud
Levetid: Op til 15-18 år

Social adfærd: Hunner og unger lever i grupper på op til 200 dyr, hannerne laver territoriet hvor de lokker hunnerne ind og herefter gør de alt hvad de kan for at undgå, at hunnerne forlader territoriet.

Status: Impala anses ikke for at være en truet dyreart.

Mountain Redbuck

Udbredelse: Det sydlige afrika.
Skulderhøjde: 70-75 cm
Vægt: 28-30 kg
Føde: Græs og planteskud
Levetid: Op til 15-18 år

Social adfærd: Hannerne omgiver sig normalt med 2-6 hunner, men de kan danne grupper op til 20 dyr.

Status: Mountain Redbuck anses ikke for at være en truet dyreart.

Eland

Udbredelse: De åbne afrikanske savanner syd for Sahara.
Kropslængde: 220-330 cm
Skulderlængde: 150-200 cm
Vægt: 450-1000 kg
Føde: Græs, blade og planteskud.
Levetid: Op til 25 år

Social adfærd: Lever ofte sammen i større grupper.

Status: Eland anses ikke for at være en truet dyreart.

Springbuck

Dansk navn: Springbuk
Udbredelse: De åbne afrikanske savanner syd for Sahara.
Skulderhøjde: 70-90 cm
Vægt: 33-55 kg
Føde: Græs, blade, småplanter og planteskud.

Social adfærd: Springbucken ses ofte sammen i meget store flokke, op til flere hundrede dyr, og i enkelte tilfælde op til tusindevis af dyr. (Der er registreret flokke op til 250.000 dyr).

Status: Springbucken anses ikke for at være en truet dyreart

Duiker

Dansk navn: Dykkerantilope

Udbredelse: De åbne afrikanske savanner syd for Sahara.

Skulderhøjde: 40-50 cm

Vægt: 12-25 kg

Føde: Græs, blade, småplanter, blomster, frugt, bær, insekter, tudser og småfugle.

Social adfærd: Lever alene.

Status: Duikeren anses ikke for at være en truet dyreart.

Osterich

Dansk navn : Struds

Udbredelse: I det meste af Afrika.

Skulderhøjde: 190-275 cm

Vægt: 100-160 kg

Føde: Græs, blade, frø, frugter, bær, insekter, tudser og firben.

Levetid: 30-40 år

Social adfærd: Når æggene er klækkede lever strudsen i store grupper med op til 300 dyr.

Status: Strudsen anses ikke for at være en truet dyreart.

Haretebeest

Udbredelse: Findes i vest, øst og Sydafrika

Kropslængde: 175-250 cm

Skulderhøjde: 120-150 cm

Vægt: 120-200 kg

Føde: Fortrinsvis Græs

Social adfærd: Lever i små grupper af 5-20 dyr. Den kan dog også ses i store grupper, op til 300 dyr.

Status: Det er ikke en truet dyreart

Blue Wilderbeest

Dansk navn: Gnu

Udbredelse: Øst og Sydafrika.

Kropslængde: 200-250 cm

Skulderhøjde: 120-140 cm

Vægt: 150-250 kg

Føde: Græs

Levetid: 20-25 år

Social adfærd: Blue wilderbeest lever normalt i store flokke som kan indeholde flere hundrede dyr.

Status: Blue wilderbeest anses ikke for at være en truet dyreart.

Zebra

Udbredelse: Det centrale og sydlige og østlige Afrika.

Kropslængde: 220-250 cm

Skulderhøjde: 100-130 cm

Vægt: 250-300 kg

Føde: Græs

Levetid: 25-30 år

Social adfærd: Lever i småflokke, op til 15 dyr, som består af 1 hingst med hopper og føl.

Status: Zebraen anses ikke for at være en truet dyreart.

Stenbuck

Dansk navn: Stenbuk

Udbredelse: Øst og sydafrika

Kropslængde: 90-110 cm

Skulderhøjde: 45-60 cm

Vægt: 12-22kg

Føde: Græs

Levetid: 8-12 år

Social adfærd: Lever i små hvor hannen forsvarer sit område 25-100 ha

Sable Antilope

Udbredelse: Øst og sydafrika

Kropslængde: 190-255 cm

Skulderhøjde: 120-140 cm

Vægt: 220-240 kg

Føde: Græs og planteskud og lav

Levetid: 15-20 år

Social adfærd: Lever sammen i flokke 10-30 dyr med en dominerende han

Status: Sable antilope er presset i områder hvor dens leveområder laves til landbrugsland.

Jackal

Udbredelse: Sydafrika, Namibia, Botswana og Zimbabwe

Skulderhøjde:  40-50 cm

Kropslængde: 65-80 cm

Vægt: 6-15 kg

Føde: Små dyr, græshopper, mus, harer, warthogs og unge antiloper

Levetid: 7-10 år

Social adfærd: Lever ofte alene eller i små flokke

Status: Jackal anses ikkefor at være en truet dyreart

Caracal

Udbredelse: Afrika, Middle East, Central Asian og Indien

Kropslængde: 70-80 cm

Skulderhøjde: 40-50 cm

Vægt: 8-18 kg

Føde: Smådyr, gnavere og fugle

Levetid: 15 år

Blesbok

Udbredelse: Namibia og Sydafrika.

Kropslængde: 140-160 cm

Skulderhøjde: 85-100 cm

Vægt: 55-80 kg

Føde: Græs og gerne i forbindelse med vand

Social adfærd: Lever i grupper på op til 15 dyr med en dominerende han

Status: Blesbok anses ikke for at være en truet dyreart.

Black Wilderbeest

Udbredelse: Sydafrika, Namibia og Kenya

Kropslængde: 140-220 cm

Skulderhøjde: 110-120 cm

Vægt: 110-180 kg

Føde: Græs i forbindelse med vand

Levetid: 20 år

Social adfærd: Lever i større grupper med en dominerende han

Status: Black Wilderbeest anses ikke for at være en truet dyreart.

Barbary Sheep

Udbredelse: Nordlige Afrika, men nogle dyr flyttet til Sydafrika

Kropslængde: 140-220 cm

Skulderhøjde: 110-120 cm

Vægt: 40-140 kg

Hornlænge: op til 100 cm

Levetid:

Social adfærd: Lever mest som normader

Status: Barbary Sheep anses ikke for en truet dyreart, dog er jagtrykket på den stort og derfor er mennesket den største trussel.

Nyala

Udbredelse: Sydafrika, Mozambique, Swaziland, Zimbabwe

Kropslængde: 135-195 cm

Skulderhøjde: 110-120 cm

Vægt: 90-140 kg

Føde: Græs, frugter, blomster og kviste

Levetid: 20 år

Social adfærd: Lever i mindre gruppe 2-10 dyr

Status: Nyala anses for at være delvis true.

Roan

Udbredelse: Det centrale og sydlige og østlige Afrika.

Kropslængde: Ca. 235-285 cm

Skulderhøjde: 130-165 cm

Vægt: 240-320 kg

Føde: Græs og planteskud

Levetid:

Social adfærd: Lever i grupper på op til 15 dyr med en dominerende han

Status: Roan antilope anses ikke for at være en truet dyreart.

Bontebok

Udbredelse: Sydafrika og Namibia

Kropslængde: 120-210 cm

Skulderhøjde: 80-100 cm

Vægt: 80-150 kg

Føde: Græs

Levetid: 15 år

Social adfærd: Lever sammen i mindre flokke op til 40 dyr

Status: Bontebok anses for delvis truet på grund af jagttryk

Buffalo

Udbredelse: Syd for Sahara

Kropslængde: 170-340 cm

Skulderhøjde: 110-170 cm

Vægt: 400-1.200 kg

Føde: Græs og løv fra træer

Levetid: 25 år

Social adfærd: Lever i flokke og forbliver på samme revir i årevis

Status: Bøflen anses for at være delvis true på grund af jagttryk

Black Springbok

Udbredelse: Sydafrika

Skulderhøjde:  70-90 cm

Kropslængde: 180-220 cm

Vægt: 35-55 kg

Føde: Græs, blade, småplanter og planteskud

Levetid: 15-20 år

Social adfærd: Lever sammen i flokke og gerne sammen med andre arter

Status: Black Springbok anses for at være en truet dyreart på grund af jagttrykket

Copper Springbok

Udbredelse: Sydafrika

Skulderhøjde:  70-90 cm

Kropslængde: 180-220 cm

Vægt: 35-55 kg

Føde: Græs, blade, småplanter og planteskud

Levetid: 15-20 år

Social adfærd: Lever sammen i flokke og gerne sammen med andre arter

Status: Copper Springbok anses for at være en truet dyreart på grund af jagttrykket

Black Impala

Udbredelse: Sydafrika

Skulderhøjde:  100-130 cm

Kropslængde: 180-220 cm

Vægt: 60-75 kg

Føde: Græs og planteskud

Levetid: 15-18 år

Social adfærd: Lever sammen i flokke og gerne sammen med andre arter

Status: Black Impala anses for at være en truet dyreart på grund af jagttrykket

Giraf

Udbredelse: Sydafrika og Østafrika

Vægt: 800-1.950 kg

Føde: Løvet fra akacietræer

Levetid: 25 år

Social adfærd: Lever sammen i mindre flokke op til 50 dyr

Status: Giraffen anses ikke for at være en truet dyreart

Scimitar Oryx

Udbredelse: Sydafrika og Østafrika

Skulderhøjde: op til 100 cm

Kropslængde: 140-240 cm

Vægt: 140-210 kg

Føde: Græs, blade, urter, buske og krat

Levetid: 20 år

Social adfærd: Lever sammen i mindre flokke op til 40 dyr

Status: Scimitar Oryx anses for at være en delvistruet dyreart

Baboon

Udbredelse: Sydafrika og Østafrika

Skulderhøjde: ?

Kropslængde: ?

Vægt: ?

Føde: ?

Levetid: ?

Social adfærd: ?

Status: ?